English

Svenska

Behörighetsvalidering

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till Aplite Holdings AB (“Aplite”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Radisson Hospitality AB (publ) (”Radisson AB”) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

X